Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

2020

• Eindredacteur en medeauteur

In opdracht van Uitgeverij Noordhoff

De bevrijding Zuid-Holland

De bevrijding volgens ooggetuigen, 45 persoonlijke verhalen van Zuid-Hollanders

2020

• Advisering

In opdracht van het Erfgoedhuis Zuid-Holland

Memo onderbouw 2A havo-vwo

Memo geschiedenis, herziening onderbouw havo-vwo, leergang 2 en vwo-gymnasium, leergang 2

2020

• Hoofdauteur

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Roman bathing

Roman bathing in Coriovallum. The thermae of Heerlen revisited

2020

• Redactie

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Cycling citiers Rotterdam

Cycling cities. Het verhaal van Rotterdam

2019

• Redactie

In opdracht van de Stichting Historie der Techniek

Memo onderbouw 1B -vwo-gymnasium

Memo geschiedenis, herziening onderbouw vwo-gymnasium, leerjaar 1

2019

• Hoofdauteur

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Memo onderbouw 1A havo-vwo

Memo geschiedenis, herziening onderbouw havo-vwo, leerjaar 1

2019

• Hoofdauteur

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Bosatlas van de duurzaamheid

De Bosatlas van de duurzaamheid

2019

• Medeauteur

In opdracht van Uitgeverij Noordhoff

Holland 100 jaar vrouwen

Holland historisch tijdschrift, themanummer ‘honderd jaar vrouwen in de politiek’

2019

• Organisatie en redactie (met Marieke Dwarswaard en Wouter Linmans)

Als redactielid van Holland historisch tijdschrift

 

Memo examen vwo

Memo geschiedenis, herzien examenkatern vwo

2019

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Memo examen havo

Memo geschiedenis, herzien examenkatern havo

2019

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Avontuur van de ANWB

Het avontuur van de ANWB. 135 jaar onderweg

2018

• Redactie

In opdracht van de ANWB

Modern wereldwonder

Modern wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken

2018

• Redactie

In opdracht van Rijkswaterstaat

Cultuurhistorische biografie synthese

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie synthese

2017

• Redactie

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cultuurhistorische biografie Utrecht etc

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland

2017

• Redactie

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cultuurhistorische biografie Friesland

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Friesland

2017

• Redactie

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cultuurhistorische biografie Noord-Holland

Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland

2017

• Redactie

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bosatlas van de veiligheid

De Bosatlas van de veiligheid

2017

• Medeauteur

In opdracht van Uitgeverij Noordhoff

ram_228_een_scheepje_op_het_droge

Een scheepje op het droge

2017

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

rce-ram-236-de_kaap_bij_st_geertruid

Onderzoek naar de stratigrafie van de lösssequentie en de daarin aangetroffen artefacten op De Kaap bij St. Geertruid

2017

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Omslag examenkatern havo

Memo geschiedenis, bovenbouw havo

2017

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Omslag examenkatern vwo

Memo geschiedenis, bovenbouw vwo

2017

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

Beleidsplan Catharijneconvent 2017-2020

Beleidsplan Catharijneconvent 2017-2020

2016

• Redactie

In opdracht van Museum Catharijneconvent

P1000902

Memo geschiedenis, handboek 3 vmbo-kgt

2016

• Medeauteur

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

P1000027

Kerkinterieurs in Nederland

2016

• Eindredactie

In opdracht van Museum Catharijneconvent en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000889

Atlas van de Schie. 2500 jaar werken aan land en water

2016

• Beeldredactie

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000914

Vooruit met veel verleden. Geschiedenis van Delft vanaf 1795

Tweedelig: deel 2

2016

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Delft

P1000913

Het maakbare land. Ruilverkaveling, nieuw land en landontginning in de wederopbouwperiode (1940-1965)

2016

• Redactie

• Beeldredactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000912

Memo geschiedenis, bovenbouw havo

2016

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

P1000911

Memo geschiedenis, bovenbouw vwo

2016

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

P1000028

De Bosatlas van Amsterdam

2015

• Adviezen

• Medeauteur

• Eindredactie

In opdracht van Noordhoff Atlasproducties

P1000888

De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795

Tweedelig: deel 1

2015

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Delft

P1000903

Verzamelde kleine onderzoeken A73-Zuid. Archeologie in Via Limburg

2015

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000915

Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Beeldvorming en perspectieven

2015

• Beeldredactie

In opdracht van de Open Universiteit

ram_223_merovingisch_grafveld_elst_woud

Merovingisch grafveld Elst-'t Woud

2015

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_397 (1)

Historisch-Geografisch Tijdschrift

2008-2015

• Redactiebegeleiding

In opdracht van Uitgeverij Matrijs

P1000921

De opgraving Lerop-Jongenhof en zeven IVO's in de wegvakken G en H

2015

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000897

De Bosatlas van het Cultureel Erfgoed

2014

• Adviezen

• Medeauteur

• Eindredactie

In opdracht van Noordhoff Atlasproducties

theunissen_2015_ram_225_prehistorische_raatakkers_op_de_hoorneboegse_heide_bij-hilversum-1

Prehistorische raatakkers op de Hoorneboegse Heide bij Hilversum

2014

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000893

Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen provincie Zuid-Holland

2014

• Eindredactie

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland

ram-213-beschermingsprogramma-archeologie-2013

Beschermingsprogramma archeologie 2013

2014

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Korte geschiedenis provincie Zuid-Holland

Een korte geschiedenis van de provincie Zuid-Holland - webtekst

2014

• Auteur

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland

geschiedenisvanzuidholland.nl

stacks_image_427

Geschiedenis van Wageningen

2013

• Conceptontwikkeling

• Coördinatie

• Begeleiding redactie en auteurs

In opdracht van Stichting Publicaties Wageningen 750

P1000931

Een middeleeuwse hoeve in Swalmen-Nieuwenhof

2013

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000934

Omleiding N273-Haelen

2013

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000924

Prehistorisch grafveld de Busjop bij Heythuysen weer zichtbaar

2013

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_431

Geschiedenis van de Zaanstreek deel 2

2012

• Conceptontwikkeling

• Coördinatie

• Medeauteur

• Redactie en beeldredactie

In opdracht van Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving

P1000956

Geschiedenis van de Zaanstreek deel 1

2012

• Conceptontwikkeling

• Coördinatie

• Medeauteur

• Redactie en beeldredactie

In opdracht van Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving

stacks_image_429

Middenstand. Geschiedenis van de detailhandel in West-Friesland

2012

• Medeauteur

• Redactie

• Beeldredactie

In opdracht van Westfries Genootschap

stacks_image_365

Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw

2012

• Tekstredactie

In opdracht van Vlaardings Archeologisch Kantoor

P1000946

Hooggespannen verwachtingen

2012

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_379

De Bosatlasvan de geschiedenis van Nederland

2011

• Adviezen

• Medeauteur

• Eindredactie

In opdracht van Noordhoff Atlasproducties

stacks_image_371

Atlas van Nederland in het Holoceen

2011

• Eindredactie

• Beeldredactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_423 (1)

Vlaardingen. De Vergulde Hand-West

2011

• Conceptontwikkeling

• Redactie

In opdracht van Vlaardings Archeologisch Kantoor

RAM 192

De Loherschans aan de Leygraafweg te Belfeld

2011

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

P1000951

Memo geschiedenis, bovenbouw havo

2011

• Conceptontwikkeling

• Auteursbegeleiding

• Eind- en beeldredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

stacks_image_409

Memo geschiedenis, bovenbouw vwo

2011

• Conceptontwikkeling

• Auteursbegeleiding

• Eind- en beeldredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

stacks_image_383

Een school in ontwikkeling. Honderd jaar openbaar basisonderwijs aan de Pieter Langendijkstraat

2010

• Auteur

• Beeldredactie

In opdracht van Brede School Annie M.G. Schmidt

stacks_image_411

Memo geschiedenis, onderbouw vwo, havo, vmbo-kgt

handboeken

2006-2010

• Conceptontwikkeling

• Auteursbegeleiding

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

P1000936

Memo geschiedenis, onderbouw vwo, havo, kgt

werkboeken

2006-2010

• Conceptontwikkeling

• Auteursbegeleiding

• Eindredactie

In opdracht van Uitgeverij Malmberg

stacks_image_363

Een vroegmesolitische vindplaats te Haelen-Broekweg

2010

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_381

De Arbocatalogus - website

2009

• Redactie

In opdracht van AWVN/MKB-Nederland

dearbocatalogus.nl

stacks_image_385

Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland

2009

• Advies

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_387

Flexibel roosteren in de petrochemie

2009

• Auteur

In opdracht van Werkgeversvereniging AWVN

stacks_image_425

Opleiding uitgeverij

2002-2008

• Docentschap

In opdracht van de VOB Boekacademie

RAM 103

Evalueren, beschermen en begeleiden

Dertiendelig: deel 13

2007

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hollanders en het water 2

Hollanders en het water

Tweedelig, deel 2

2007

• Conceptontwikkeling

• Auteursmanagement

• Coördinatie en management

• Medeauteur

• Redactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

Hollanders en het water 1

Hollanders en het water

Tweedelig, deel 1

2007

• Conceptontwikkeling

• Auteursmanagement

• Coördinatie en financieel management

• Medeauteur

• Redactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

stacks_image_393

Geschiedenis van Zuid-Holland - website

2006

• Conceptontwikkeling

• Auteursbegeleiding

• Coördinatie

• Redactie

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland

RAM 101

Malta in de maak

Dertiendelig: deel 12

2006

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

stacks_image_415

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

2006

• Productie

In opdracht van Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

stacks_image_419

Studiegidsen Faculteit de Letteren

2003-2006

• Auteursmanagement

• Redactie

• Productie

In opdracht van de Universiteit van Leiden

stacks_image_367

Onder druk wordt alles vloeibaar. Een geschiedenis van het chloortransport in Nederland

2006

• Auteur

• Redactie

• Beeldredactie

In opdracht van Akzo Nobel Base Chemicals

stacks_image_375

Het bijzondere van Holland

2005

• Conceptontwikkeling

• Medeauteur

• Redactie

• Coördinatie en financieel management

• Beeldredactie

In opdracht van Erfgoedhuis Zuid-Holland, provincies Noord- en Zuid-Holland

stacks_image_407

Marketing Management Modellen. Verzamelwerk over marketingtheorie

2002-2005

• Ontwikkeling inhoud

• Auteursmanagement

• Redactie

In opdracht van Uitgeverij Kluwer

stacks_image_401

Ik zorg er wel voor. Methode voor zorg- en welzijnsonderwijs, bovenbouw vmbo

2005

• Auteursbegeleiding

• Redactie

In opdracht van Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

Den Haag 3

Den Haag. Geschiedenis van de stad.

Driedelig, deel 3

2005

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving 's-Gravenhage

Den Haag 2

Den Haag. Geschiedenis van de stad.

Driedelig, deel 2

2005

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving 's-Gravenhage

Den Haag 1

Den Haag. Geschiedenis van de stad.

Driedelig, deel 1

2004

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving 's-Gravenhage

stacks_image_405

Maritieme geschiedenis van Nederland

2004

• Redactie

In opdracht van het Nederlands Scheepvaartmuseum

stacks_image_377

Binnenstebuiten. Het Deltaplan in het Legermuseum 1999-2004

2004

• Auteur

• Beeldredactie

In opdracht van het Legermuseum

stacks_image_421

Verpleegkundig perspectief

Tijdschrift

2001-2003

• Redactiesecretaris

In opdracht van Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

stacks_image_391

Geschiedenis van Holland

Vierdelig: deel IIIb

2003

• Conceptontwikkeling

• Redactie

• Coördinatie en financieel management

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

 

280_99999_6291_9065506845

Geschiedenis van Holland

Vierdelig: deel IIIa

2003

• Conceptontwikkeling

• Redactie

• Coördinatie en financieel management

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

280_99999_976_9065506837

Geschiedenis van Holland

Vierdelig: deel II

2002

• Conceptontwikkeling

• Redactie

• Coördinatie en financieel management

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

280_99999_975_9065506829

Geschiedenis van Holland

Vierdelig: deel I

2002

• Conceptontwikkeling

• Redactie

• Coördinatie en financieel management

• Beeldredactie

In opdracht van Stichting Geschiedschrijving Holland

 

stacks_image_403

Liesbeth van der Pol

2002

• Essay

In opdracht van Atelier Zeinstra van der Pol

RAM 90

Lage Blok

Dertiendelig: deel 11

2002

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 89

Drie erven uit de Midden-Bronstijd bij Lienden

Dertiendelig: deel 10

2002

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 88

Hardinxveld-Giessendam De Bruin

Dertiendelig: deel 9

2002

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 87

Boeren, erven, graven

Dertiendelig: deel 8

2002

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 86

Het erfgoed van Eigenblok

Dertiendelig: deel 7

2002

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 85

Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij de Stenen Kamer in Kerk-Avezaath

Dertiendelig: deel 6

2001

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 84

Boog C-Noord

Dertiendelig: deel 5

2001

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 83

Hardinxveld-Giessendam Polderweg

Dertiendelig: deel 4

2001

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 82

Kesteren-De Woerd

Dertiendelig: deel 3

2001

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 81

'Huis Malburg' van spoor tot spoor

Dertiendelig: deel 2

2000

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

RAM 80

Papendrechtse Stroomrug

Dertiendelig: deel 1

1999

• Redactie

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed